На 21.08.2020г бе подписан Договор № BG16RFOP002-2.073-9966-C01, за
реализация на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“,
бенефициент по който е "ФОТОТАПЕТИ БГ" ЕООД. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:


1. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19;


2. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 4960,00 лв., от които 4216,00 лв. са
осигурени от Европейския съюз чрез ЕФРР, а 744,00 лв. са национално
съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е до 21.11.2020 г.